Ga terug
17 februari 2021

Corona Chronicles

Sociaal-cultureelCorona

Corona Chronicles
De wereldwijde coronacrisis raakt ons allemaal. Ook in Overijssel. Kerst en Oud en Nieuw vierden we in 2020 heel anders dan een jaar daarvoor. We hebben het afgelopen jaar ons steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe regels.  En we zijn steeds zoekende hoe we de samenleving en economie vorm kunnen geven onder deze onbekende omstandigheden. Veel partijen vragen zich op heel verschillende manieren af wat deze crisis betekent voor het hier en nu, de nabije toekomst en op de langere termijn. In april 202 schreven we hier al een blog over.”

 

Benutten van ‘de ruimte van nog niet weten’
Als Trendbureau willen we ons verdiepen in deze lange termijn gevolgen. Wat leren we van de huidige crisis over kwetsbaarheden van de Overijsselse economie en samenleving? En waar toont deze crisis juist de kracht van Overijssel en kansen voor de toekomst? Dat zijn vragen waar Trendbureau Overijssel zich sinds april 2020 op richt. Niet om daar zo snel mogelijk een concrete lijst van actiepunten uit te kunnen afleiden. We willen juist de ruimte benutten van het nu ‘even niet precies te weten’ en daardoor ons focussen op wat belangrijk is voor de toekomst van Overijssel. Dit doen we graag samen met iedereen die hier over mee wil praten.

 

Vragen en/of suggesties?

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel vragen of suggesties hebben voor de verkenning dan stellen wij dat zeer op prijs. Stuurt u dan een mail naar info@trendbureauoverijssel.nl.

 

Corona 17 februari 2021

Trendbureau Overijssel heeft Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding (Stichting IVMV) gevraagd een Cinemar© in te richten met als doel te ontdekken hoe fictie en onze verbeelding ingezet kunnen worden voor dat wat we nog niet (denken te) weten. Hoe kan fictie orde scheppen in de huidige chaos?

 

“Wat kan het voor de overheid en beleidsmakers betekenen als fictie en verbeelding een grotere rol gaan spelen?”

 

Verder speelt de verbeelding een grote rol als het gaat om de toekomst verkennen. En juist bij dat toekomst verkennen zijn ook herinneringen van belang. Want een herinnering aan een eerdere ramp en hoe mensen zich daar doorheen sloegen geeft bijvoorbeeld vertrouwen en een zekere hoop.  Dit geldt niet alleen voor herinneringen aan rampen die zich werkelijk hebben voorgedaan, maar ook rampen die zich kunnen voordoen of die fantasie blijven (zoals in films). Het koesteren van dat soort herinneringen zou ook een functie van onze verbeelding kunnen zijn.

 

PDF 17 februari 2021

Cinemar

Een still uit de The Day after Tomorrow (2004)

Corona 19 februari 2021

 

choleraplakkaat 1866
(bron: www.Zwolsehistorischevereniging.nl/zwolle-in-tijden-van-cholera)

De zeven plagen van Overijssel

Wat waren maatschappelijke gevolgen van dodelijke infectiezieken in het recente verleden?

 

Historicus Dick Schlüter – gespecialiseerd in de historie van Oost-Nederland – laat ons zien wat een rijke opbrengst kijken naar het verleden te bieden heeft, juist ook voor het verkennen van de toekomst.

 

Hij neemt ons in deze publicatie mee naar Overijssel ten tijde van verschillende pandemieën. Bij het lezen van zorgen over de graanhandel tijdens een cholera-pandemie, de maatregelen die het stadsbestuur van Genemuiden ondernam in de strijd tegen tyfus, en de angst voor besmettingen uit het buitenland ten tijde van de Spaanse griep kan men de neiging bijna niet onderdrukken om vergelijkingen met de huidige crisis te maken. Zie hier de functie van de verbeelding en de kracht van herinneringen.

PDF 19 februari 2021

De zeven plagen van Overijssel

ontsmetting voormalige geallieerde krijgsgevangenen, Enschede 1918 (bron: fotoarchief Vereniging Oudheidkamer Twente te Enschede)

tegeltableau aderlating (bron: het Nederlands Tegelmuseum Otterlo)

Corona
Video title

“Welk onbekend vergezicht zou u nu wel eens willen verkennen?”

 

 

Het Trendbureau Overijssel was op 24 september 2020 aanwezig bij het Grootste Kennisfestival in Deventer. Een mooie kans om de hersenen te prikkelen. Dit deden wij met een zogenaamde ‘babbelbox’ vraag. In het kader van het project Corona Chronicles, een verkenning naar de lange termijn gevolgen van de coronacrisis, vroeg het Trendbureau deelnemers van het festival: “Welk onbekend vergezicht zou u nu wel eens willen verkennen?”

 

UIT DE KNEL

Ik (Martha Riemsma – lid van de programmaraad van Trendbureau Overijssel) zou – in aansluiting op Eus – wel willen verkennen hoe we het niveau aan basisvoorzieningen in onze samenleving op peil houden. En dan heb ik met name over onderwijs, zorg en wonen. Het is niet echt aan Overijssel verbonden, maar tegelijkertijd gaat het ons gevoel van welzijn en onze welvaart erg beïnvloeden, want we zitten in de knel. Het niveau van ons onderwijs staat onder druk, er is een tekort aan leerkrachten, we moeten misschien wel op zoek naar nieuwe onderwijsvormen, aangejaagd nu door de coronacrisis, maar hoe blijven we het beste jongetje van de klas? Wat kunnen we daar aan doen? De zorg heeft het zeer te verduren gehad het afgelopen jaar, maar het knelde al flink en het gaat door de vergrijzing alleen maar meer knellen.

 

“Welke innovaties moeten absoluut doorbreken willen we het allemaal nog aankunnen met elkaar?”

 

En dan wonen; de woningmarkt zit op slot. Hoe zorgen we ervoor dat zowel starters als ouderen prettig kunnen wonen? Zijn er nieuwe woonvormen denkbaar die wonen betaalbaar houden voor alle groepen in onze samenleving? Grote vragen, maar wel erg bepalend voor hoe fijn en goed we met elkaar samenleven de komende decennia.

 

 

KANTELPUNT

De pandemie geeft een kantelpunt in de rol van de overheid. Is het credo decennialang geweest om steeds meer aan de markt over te laten, en dus aan een kleinere overheidsfunctie, de pandemie laat zien dat voor echt grote problemen de markt geen oplossing biedt. Sterker nog, de markt moet door de overheid gered worden. Echter, de overheidsfunctie is de afgelopen decennia niet versterkt, eerder verzwakt. Dit uit zich in zaken die bijvoorbeeld in de uitvoering niet goed lopen. Van de zorg met te weinig capaciteit tot de belastingdienst. De oplopende staatsschuld vraagt om een reactie om die schuld terug te dringen. Dat was de afgelopen decennia door te bezuinigen op de publieke sector. De pandemie laat zien dat dat heel onverstandig is. Een sterke goed functionerende overheid is noodzaak.

 

“Wat is er nodig voor een herleving van de overheidsfunctie?”

 

Ik (Bart Parmet – lid van de programmaraad van Trendbureau Overijssel) zou dus graag willen verkennen wat er nodig is voor een reveil van de overheidsfunctie. Zowel qua organisatie als qua financiering. Een anticyclische investering in tijden van oplopende staatsschuld.

 

 


 

WAT ALS COMPUTERS SLIMMER WORDEN DAN MENSEN?

Een wijs iemand heeft eens gezegd dat democratie de minst slechte staatsvorm is. Ik ben persoonlijk niet voor een zware overheid maar in deze tijden lijkt het soms of een sterke overheid